آزمایشگاه صدرا

درباره ما بیشتر بدانید

  • فارغ التحصیل دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران در سال 1371
  • مدرس تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در آزمایشگاه ها
  • گذراندن دوره های استانداردهای اعتبار بخشی مثل استاندارد ایزو 15189 و دوره های مدیریت کیفیت
  • دارنامه کارنامه موفق در اداره موفق آزمایشگاه .و پیاده سازی استانداردهای جهانی در ازمایشگاه های تشخیص پزشکی در کشور